Đọc file trong hợp ngữ (MIPS)

chào anh/chị em đang có vấn đề ở chỗ chuyển dữ liệu đã đọc trong file thành số nguyên. cụ thể là em đã đọc file và lưu toàn bộ dữ liệu vào space word nhưng làm sao để lấy từng số nguyên ra ạ. File helloword.txt của em chứa dữ liệu là tổng số phần tử của một mảng và từng phần tử VD:
6
1 5 6 4 7 8
3
1 3 5

Screenshot (80)

Hm… Có vẻ như cậu chưa hiểu rõ về MIPS lắm khi hỏi cậu vậy :smiley:
Cậu nên đọc textbook của cậu kỹ trước khi code, tớ có thể thấy code của cậu không thể chạy đúng được :smiley:

Sau khi đọc kỹ textbook và hiểu được lệnh load address làm gì, cậu có gì ở thanh ghi $a1 sau khi load address của words space, và cậu đã chắc chắn load hết nội dung file vào words space rồi, cậu chỉ cần đọc lần lượt từng byte một và chuyển nó về số thôi. Tớ nghĩ không khó tới mức đó chứ! :smiley:
Code mẫu nên có ở trong textbook của cậu. Nghiên cứu nó nhé! :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?