Đọc File Excel trong java sử dựng Apache POI

Các bác cho em hỏi cách để đọc các Row mà mình chỉ định trong 1 Sheet (không đọc tất cả các row), hoặc keyword cho phần này được không ạ , em dùng apache POI . em có tra các phương thức ở poi.apache.org nhưng cũng k thấy có phương thức nào định dạng row đầu tiên của vòng chạy . help me…!

dùng cellwalk thử.
http://svn.apache.org/repos/asf/poi/trunk/src/testcases/org/apache/poi/ss/util/cellwalk/TestCellWalk.java

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?