Đổ dữ liệu từ PHP thành JSON

Em có đoạn code PHP dưới đây muốn đổ thành json sau khi chạy thì nó báo lỗi như này:

This page isn’t working

vuminhlam.000webhostapp.com is currently unable to handle this request.

HTTP ERROR 500

Ai đó cho em hỏi em sai ở đâu ạ. Em chỉ mới học lướt qua PHP rất mong mọi người chỉ giáo.

<?php
$connect = mysqli_connect("localhost", "Username", "Pass","NameDatabase");
mysqli_query($connect,"SET NAMES 'utf8'");
$query = "SELECT * FROM khoahoc";
$data = mysqli_query($connect, $query);

$arrayCource = array();
while ($row = mysqli_fetch_assoc($data)){
  array_push($arrayCource, new Cource($row['id'],$row['tenkh'],$row['hocphi']));
}

echo json_encode($arrayCource)

class Cource{
  function Cource($id, $ten, $hp){
    $this-> ID = $id;
    $this-> TenKH = $ten;
    $this-> HocPhi = $hp;
  }
}

?>

Mình chưa coi kỹ code của bạn, nhưng lươt qua thì thấy
echo json_encode($arrayCource)

thiếu dấu ;

Mà để coi lỗi ở đâu, thì bạn chia code thành nhiều phần nhỏ, chạy từng đoạn code thôi, ok thì thêm đoạn sau vô, cứ vậy cho tới khi biết lỗi nó nằm ở đoạn nào, dòng nào.

4 Likes

Lỗi bắt đầu từ lúc đẩy json chứ mình đã test đọc dữ liệu từ data đã thành công rồi

Bạn trên báo đúng rồi bạn, bạn đang thiếu dấu ; ở sau dòng echo json_encode($arrayCource)
ngoài ra những lỗi thế này thì bạn nên show log ra thì sẽ dễ cho mọi người hơn

3 Likes

Em cũng sửa cái dấu ; rồi nhưng em chạy thẳng trên webhost ấy nên chỉ có mỗi thế thôi em cũng mới bắt đầu ko biết đặt log ntn. Anh chỉ em với.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?