Đổ dữ liệu của nhiều collection trong mongodb ra ngoài website trang chủ

nodejs

(Philips 408) #1

tôi muốn đỗ dữ liệu của nhiều collection trong mongodb ra ngoài website trang chủ của tôi và tôi đã làm như code ở bên dưới. mọi người xem giúp dùm có đúng ko ạ hay có cách nào chỉ điểm ko ạ . xin cảm ơn.!

 function index(req , res , next){ 

  var store_product = [];  
  var store_banner = []; 
  var store_newest = [];  

  db.collection("product").find({}).toArray(function(err , product){
   store_product = product;

   db.collection("banner").find({}).toArray(function(err , banner){
    store_banner = banner;    

    db.collection("newest").find({}).toArray(function(err , newest){
     store_newest = newest;
     return res.render("/index" , {product : product ,banner : banner , newest : newest}); 
    })
   })
  })  
 }

(*grab popcorn*) #2

Làm vậy không sai nhưng nó mất đi sự bất đồng bộ và có thể làm code bị chậm đi.
Để nhanh hơn bạn có thể cho 3 hàm chạy cùng lúc và chờ trả về kết quả cùng 1 thời điểm thông qua cú pháp async/await + Promise.all

Vì toArray trả về 1 promise nên ta làm được như sau:

function async index(...) {
  ...
  // chạy 3 promise cùng lúc, chờ khi nào cả 3 promise hoàn thành thì sẽ trả về kết quả
  const [product, banner, newest] = await Promise.all([
   db.collection("production").find({}).toArray(),
   db.collection("banner").find({}).toArray(),
   db.collection("newest").find({}).toArray(),
  ])
  return res.render("/index" , { product, banner, newest }); 
}

(Philips 408) #3

Tôi đã từng có ý tưởng xẽ làm như cách của bạn. Nhưng ko biết viết như thế nào…giờ thì tôi đã biết cách phải làm sao…xin chân thành cảm ơn bạn.!!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?