Distributed Lock Manager – Vấn đề liệu có được giải quyết

Bài viết trước mình có đề cập đến Lock và các loại Lock để giải quyết những vấn đề liên quan đến Concurrency. Sử dụng lock là một phương pháp đơn giản nhưng rất hữu ích khi mà các tiến trình khác nhau trong nhiều môi trường phải vận hành và chia sẻ các tài nguyên theo cách đồng bộ. Tuy nhiên, quản lý lock như thế nào lại là một bài toán không đơn giản vậy nên có khá là nhiều bên thứ ba nhảy vào để giải quyết cũng như ăn miếng bánh béo bở này từ những vấn đề của mọi hệ thống dữ liệu lớn.

Việc quản lý này được gọi là Distributed Lock Manager
Đọc tiếp tại:

Bạn có thể tham khảo demo nhé!

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?