Distributed Caching – Một sự lựa chọn hoàn hảo về caching cho microservice

2 Likes

Cảm ơn cậu về bài viết nha @Ntech_Developers! :smile:

Về distributed cache, tớ muốn mở rộng thêm, là có rất nhiều cách để cài đặt distributed cache. Ngay cả local in-memory cache cũng có thể cài đặt dưới dạng distributed cache :smile: (Nhưng thường, embedded distributed cache hoặc side-car cache được sử dụng nhiều hơn).

Cậu có thể tham khảo thêm article này: Cache architectural patterns để có thêm thông tin về các cache topology trong microservice :smile:

Rất mong được đọc các bài viết chất lượng khác của cậu trong tương lai.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?