Diệt virus bằng tay

em nghe nói khi cài song song 2 hệ điều hành thì có thể diệt vius khi os kia bị nhiễm virus , mong các anh cho ý kiến , nếu được thì chỉ em cách phát hiện và diệt luôn :v

cách diệt virus tốt nhất là sử dụng usb boot tích hợp phần mềm virus , cách đó là diệt hữu hiệu nhất

Đấy là cách của những tay “ảo tưởng sức mạnh”. Cách này chỉ sử dụng với mấy virus gà đời tống có kiểu tập tin thực thi đứng chình ình một mình một chỗ. Khi boot vào OS khác thì có thể nhìn thấy và xóa. Thực ra cũng chẳng cần thiết phải nhiều OS mới làm được việc đó. Cách này thì phải biết rõ virus và các bản copy của nó đang nằm ở đâu để xóa triệt để. Nếu không nó sẽ tự động copy ra nên diệt cách này chỉ là hên xui.

1 Like

hi hi cảm ơn nha @Duong_Act

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?