Điểm ĐGNL 836 điểm (đã tính điểm khu vực) thì nên chọn ngành nào của UIT?

Nửa tháng trước em vừa hoàn thành 120 câu ĐGNL đợt 1 của ĐHQG TPHCM với số điểm 836. Ngưỡng điểm 2 năm gần nhất có nhiều biến động: 2019 là năm thứ hai tổ chức thi ĐGNL, 2020 lại là năm COVID nên chỉ có một đợt thi.

Em đang hoang mang không biết nên xét nguyện vọng vào UIT như thế nào cho an toàn. Dự định của em là:

  • NV1: ATTT(CLC)
  • NV2: KHMT(CLC)
  • NV3: KTPM(CLC)

Anh chị cho em xin ý kiến với ạ! (Đặc biệt là anh chị sinh viên UIT :blush:)

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?