Đi du học nên định cư hay về VN

Em đang học lớp 12 và có dự tính đi du học bên Canada ngành CNTT. Em muốn hỏi là sau khi học xong đại học bên đó thì nên ở lại làm hay nên về VN ạ ? với bằng cấp của Canada thì cơ hội việc làm ra sao ạ?.Ai có kinh nghiệm đi du học có thể định hướng giúp em với ạ.

Ở lại khi nào có dịch lại về nhé, không có dịch cứ ở bên đó làm gửi tiền về sẽ hữu ích hơn về, về đây đái khai đất.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?