Dev c++ cho mac

dev c++ có thích hợp trên mac không ạ.và cách nào để down và sử dụng

Trên mac thì ko gì qua nổi Xcode nha bạn.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?