Dev C++ bị lỗi khi chạy file exe

dev-c++

(huy hanh) #1

chả hiểu sao cái dev C++ của mình nó bị lỗi khi chạy .exe dù là chương trình hello word. Mọi giúp mình với ạ


(Cat Lord) #2

Bỏ khoảng cách trong tên file bạn nhé.

Bạn có thể dùng _ thay cho [space]


(huy hanh) #3

Vẫn không đc bác ạ. Trước đó em vẫn để tên chứa dấu cách chạy bthg


(Đặng Huỳnh Anh) #4

Bạn thử tạo file và test thử trong ổ D xem sao?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?