Default namespace trong Properties C#

Cho mình hỏi ý nghĩa của Default namespace ở trong hình là gì ạ? Nếu Default namespace đặt tên khác thì có sao ko?

Default namespace là tên namespace mặc định khi tạo một file nguồn .cs
Đổi đi cũng không sao, khi tạo file .cs thì nó có thể khác với namespace của các file .cs đã tạo trước đó nên cần using nếu muốn dùng class.

3 Likes

Em vẫn chưa hiểu lắm anh!

Bạn cứ thử đổi default namespace rồi tạo 1 class mới rồi ngó xem namespace của nó là gì thì tự khắc hiểu thôi

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?