Đề xuất chức năng cho phần mềm quản lí quán cafe, nhà hàng

Chào a/c, e đang làm đồ án tốt nghiệp đề tài là phần mềm quản lí cafe, nhà hàng. Các chức năng cơ bản về nghiệp vụ thì cơ bản đã xong. Em thì khá thích những thứ liên quan tới thuật toán, nên mọi người có thể đề xuất cho em 1 vài chức năng nào đó cần dùng tới những cấu trúc dữ liệu & thuật toán nâng cao được ko ạ! E cảm ơn!

Vì thuê nhân viên theo giờ, nên thống kê trong 1 tháng, các ngày trong tuần xem thử thời điểm nào đông khách và cần nhiều nhân lực.

2 Likes

Campain & Promotion là chức năng tương đối phức tạp.
Campain: là condition:

 • From dd–mm-yyyy to dd-mm-yy
 • From HH:mm to HH:mm
 • Apply for customer type xxx only
 • Apply on scope xxx (Category, Product, …)
 • allow to apply with other promotion
 • Minimum Qty to Maximum Qty
 • Minimum Discount to Maximum Discount

Promotion Gồm:

 • Product Promotion
 • Order Promotion
 • Service Promotion

Product Promotion có

 • Discount % or $
 • Buy n get m free
 • Buy n get discount
 • Buy x, y z get discount
 • Buy x, y z get t free

Order Promotion:

 • Discount when total over $$$

Service Promotion:

 • Discount or free shipping fee
 • Exchange on x hours after buy
3 Likes

dự đoán doanh thu những tháng tiếp theo dựa vào dữ liệu đã có.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?