Daynhauhoc và nixCraft


(nghia) #1

Em tình cờ lang thang trên mạng thì tìm đc trang https://www.nixcraft.com/ Giao diện giống dạy nhau học quá nhỉ. Mà trang ấy toàn là Linux. Việt Nam và thế giới khác nhau quá :v:


(anon10709737) #2

Hay quá! Vô làm tài khoản chơi luôn hihi


(Vô Thin) #3

Trang đó ngày trước mình hay vô, lúc đó nó chưa dùng Discourse, giờ vào thấy lạ hoắc. Hoặc là mình đã vào https://www.cyberciti.biz/ mà cứ tưởng là https://www.nixcraft.com/ . Cũng anh em nhà nixCraft thì phải?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?