Đâu mới là cách đo lường được hiệu quả công việc của một lập trình viên

Đâu mới là cách đo lường được hiệu quả công việc của một lập trình viên

Mình không đưa ra cách đánh giá cụ thể nào là đúng hay sai nhưng ý kiến cá nhân của mình thì đối với lập trình viên, người tạo ra những sản phẩm phần mềm thì KHÔNG thể đo lường hiệu quả làm việc dựa trên những tiêu chí sau:

  1. Thông qua số lượng dòng code (Lines of code)

  2. Số giờ làm việc (Hours worked)

  3. Số lỗi được xử lý (Bugs fixed)

  4. Số lượng đầu việc được hoàn thành (Tasks completed)

Vậy đâu mới là cách đo lường được hiệu quả công việc của một lập trình viên?

Thật sự rất khó để tìm ra được các tiêu chí để đánh giá đúng cả, đôi khi nó còn phụ thuộc vào dự án, khách hàng, và những hoàn cảnh giải quyết vấn đề khác nhau nữa.

Với cá nhân mình thì mình thấy một số outputs sau có thể cân nhắc đưa vào chỉ tiêu đánh giá được.

  1. Tài liệu được tạo ra

  2. Số tính năng bàn giao thành công (Closed tickets)

  3. Code đã qua reviews

  4. Quá trình vận hành bàn giao

Tóm lại thì có rất nhiều thước đo cho hiệu quả của một lập trình viên, và mỗi công ty sẽ có những thang đo khác nhau và dựa trong từng giai đoạn, vị trí, hoàn cảnh, dự án. Thật sự rất khó có thể đánh giá được dựa trên một hai tiêu chí, mà nó cần phải sự tổng hòa giữa tất cả các tiêu chí trên. Dù chủ quan hay khách quan thế nào thì nó cũng có thể đâu đó hiện diện ở ngoài chốn công sở kia.

Vậy nên trên đây chỉ là những quan điểm cá nhân của mình về vấn đề tiêu chí đánh giá một lập trình viên làm việc hiệu quả hay không?

Còn bạn bạn có ý kiến nào nữa không? Bạn có thể góp ý thêm giúp mình dưới phần bình luận nhé!

http://blog.ntechdevelopers.com/dau-moi-la-cach-do-luong-duoc-hieu-qua-cong-viec-cua-mot-lap-trinh-vien/

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?