Data Center của google dùng ổ cứng cơ HDD 3.5?

Mình đang nghĩ các ổ HDD đang chạy RAID với nhau.

Nguồn : https://youtu.be/XZmGGAbHqa0?t=212

Chắc chắn là chạy raid rồi, dù là SSD hay HDD.

Theo mình, SSD chỉ có 1 điểm lợi là tiêu thụ ít điện năng hơn.
Còn tốc độ lớn thì có thể nhanh không cần thiết (xét quy mô lớn của Google) và bị giới hạn bởi tốc độ mạng.

Ngược lại, HDD lại có những điểm lợi mà SSD không thể có:

  • Giá thành/GB thấp
  • Tuổi thọ cao và không bị giới hạn bởi số lần đọc/ghi
  • Dung lượng cao (tối ưu không gian)
6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?