Danh sach lien ket-link list?

mọi người cho mình hỏi tại sao trong video cua ltd ko có truct và typedef j đó . Mình lên mạng tham khảo có nhiều cái khác ltd.Truct va typedef là j mọi người cho ý kiến và chỉ bảo mình vs.Giảng cho mình danh sách liên kết lun.khó hiểu quá

Khóa học C++ cũ của anh Đạt trên Youtube thì có DSLK và Enum … nhưng còn kiểu struct và typedef thì chưa có, khóa học C++ tháng 7 tới đây sẽ có :slight_smile:
Tham khảo tại đây: Giới thiệu về khóa học C++ dành cho người chưa biết hoặc biết một ít về lập trình

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?