Đánh giá về đại học Funix

Hiện em đang có nhu cầu học Funix mà băn khăn về chương trình học, chất lượng dạy của bên đó quá! Ai đã từng học, có kinh nghiệm review qua cho em với. Em cám ơn ạ

Đã có một topic ở đây rồi bạn

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?