Đánh giá ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng bách khoa Đà Nẵng

Các anh chị cho em xin review và đánh giá chất lượng của cao đẳng bách khoa Đà Nẵng với ạ em muốn học ngành công nghệ thông tin em xin cảm ơn

1 Like

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?