Đại học FPT Hà Nội

Có ai đã từng học ở đại học FPT Hà Nội thì có thể cho em thông tin về điểm mạnh và hạn chế của trường này không ạ. Em có thi được học bổng 70% của đại học FPT và đang có ý định học ở đây ạ. Điểm mạnh thì e cx có nghe nhiều rồi nhưng em cũng nghe nói trường cũng có drama nên muốn tìm hiểu thêm ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?