Đại học fpt có mạnh về thuật toán, toán cao cấp hay toán rời rạc không?

anh ơi cho em hỏi là đại học fpt có mạnh về thuật toán , toán cao cấp hay toán rời rạc không ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?