Đã cài jdk trên máy nhưng lúc cài NetBeans bị lỗi chưa cài jdk


m.n cho mình hỏi với, mình đã cài jdk trên máy nhưng lúc cài NetBeans vẫn thông báo lỗi k cài đc vì chưa cài jdk. m.n biết khắc phục lỗi này thế nào k ạ giúp mình với. thanks all !!!

Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME trỏ vào thư mục của JDK

1 Like

Netbeans 8.2 chỉ chạy được trên Java 8
Bạn download JDK8 ở đây
Còn nếu bạn muốn sử dụng JDK 10 thì bạn có thể download bản mới nhất của Netbeans là Apache Netbeans 9.0 https://netbeans.apache.org/

2 Likes

cảm ơn bạn, mình cài đc r :joy::joy::joy:

1 Like

giúp mình với, mình cũng gặp lỗi tương tự khoi tải java để nộp thuế điện tử , giờ mình phải khắc phục ntn ??? cảm ơn nhé

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?