Cứu dữ liệu java dùm e với ạ!

chào các bác, e làm code bên java ấy ạ, đang code chưa lưu. Do máy e không có pin nên mất điện cái . khi mở máy lại thì mất hết dữ liệu trong file java kia, kiểu như netbean không biên dịch đuwọc, bác nào giúp e với ạ, e vào lịch sử mà hình như không có gì luôn ạ

chưa lưu thì cứu thế nào được …

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?