CTĐT CLC của đh Quốc gia Hà Nội

Anh chị nào đã học chương trình CLC của đh Quốc gia Hà Nội cho em hỏi
chất lượng đào tạo như thế nào và dạy bằng tiếng anh đúng không ạ ?
Em xin cảm ơn

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?