Create-React-App với WSL

Xin chào mọi người, em đang gặp khó khăn khi chuyển IDE sang vim để lập trình trên WSL của Windows. Cụ thể, khi em sử dụng Create-React-App để lập trình React, em gặp phải một số vấn đề trong quá trình phát triển ứng dụng.

Khi em khởi động máy chủ phát triển tại localhost, ban đầu mọi thứ đều kết nối tốt. Tuy nhiên, sau một số lần tải lại trang, em không thể cập nhật nội dung đã thay đổi trong mã nguồn.

Đặc biệt hơn, khi em chuyển qua VSCode thì page vẫn chạy bình thường. Nên em nghĩ, hệ thống của Windows đang chặn kết nối WSL.

Em rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Xin cảm ơn ạ!

Chưa rõ vấn đề lắm nhưng code trên WSL thì k cần thiết lắm.

  1. Nếu b chỉ muốn chuyển IDEA thì b cài neovim nó support cả trên window thì nó vẫn là vim thôi
  2. Nếu b muốn code trên linux thì ng dùng linux họ vẫn dùng IDEA để code cho thuận tiện mà, còn tại môi trường linux thì thường dùng để triển khi sản phẩm cho người dùng (tức ở bước sau build, chứ k phải bước dev nữa)
    Còn b vẫn đang focus bởi vấn đề đang mắc phải thì search gg or chờ ng khác giải đáp sau nhé

Cảm ơn bạn đã trả lời!

Đã fix, được rồi nha mọi người.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?