Craw Comment facebook

Chào mọi người ạ ,Hiện tại em đang thử cào dữ liệu facebook bằng Selenium .Nhưng mà em gặp khó khăn ở đoạn cào comment .Để lấy 1 loạt comment thì cần 1 cái tag điểm chung nào đó nhưng mà cái aria label này nó là : Comment by + [Tên người bình luận] …Mn hỗ trợ em với ạ
image

Dùng regex xử lý chuỗi đi bạn.

3 Likes

E vẫn chưa hiểu ý tưởng lắm ạ

Search google công dụng của regex là hiểu ngay.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?