Convert file apk sang HTML

Mọi người cho em hỏi có cách nào để covert từ 1 app apk sang app html không ạ, em có tìm hiểu mà thấy đa phần người ta convert từ html sang apk thôi

Của cậu đây:

mv your_apk_app.apk your_new_awesome_html_app.html

Câu lệnh trên sẽ giúp cậu convert app apk sang app html :wink:


EDIT: Ùa, ý cậu là app native android sang các file HTML á?
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

9 Likes

Okie. Mình tin bạn !

3 Likes

Tiến chứ không lùi!

  • Mọi người: Tôi đầu tư 1 chiếc xuồng 3 lá, sau đó tôi sẽ “biến” nó thành chiếc Tàu chở hàng vượt đại dương. Làm giàu!
  • Bạn: Tôi sẽ dành dụm toàn bộ tiền để mua 1 chiếc tàu du lịch hạng sang, sau đó sẽ “biến” nó thành 1 chiếc thuyền thúng. Ờ thì…

HTML + CSS + Javascript có thể “giả lập” giao diện ứng dụng, nhưng không cung cấp đủ các tính năng mà ứng dụng có thể thực hiện.
Đơn giản nhất, liệt kê danh sách các ổ đĩa, thư mục và tập tin trên máy. HTML/Javascript không được phép. Thế là đủ.
Lại là HTML “hack” NASA ư?
:smiling_imp:

10 Likes

Khoan, APK là file app android, HTML thì là “ngôn ngữ siêu đánh dấu văn bản”, bạn muốn convert sang là convert sao ?

4 Likes

Ý bạn là Web App Framework gì gì đó á? Chỉ có mấy cái này là có thể dùng HTML, JS, CSS mới build được app cho desktop và mobile thôi, còn APK sang HTML nghe vô lý hết sức.

4 Likes

Mình nhớ lệnh mv là để move 1 file nào đó vào folder cụ thể trong Linux nhỉ? Troll hay là dùng lib gì vậy?

5 Likes

Hiển nhiên là troll rồi :kissing:.

5 Likes

bạn chỉ cần đổi .apk thành .html là được nha. :upside_down_face: :upside_down_face: :upside_down_face:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?