Console không hiện ra biến

Chào mọi người em mới học lập trình Javascript, không biết em bị lỗi gì mà bấm inspect -> console không hiện ra biến ạ, em nhập biến let age;
console.log(age); nhưng thấy phần console không hiển thị biến age ạ

2 cái vớ vẩn cho một chủ đề đơn giản này: 1) JavaScript không phải Java, sao bạn lại đánh tag cho nó là java được? 2) Khai báo biến mà chưa gán giá trị thì nó đã có gì đâu mà muốn thấy? Age của bạn là một biến rỗng vô hình sao nhìn thấy được… Ngay abc căn bản vậy thì phải học thêm đã chứ, giải phương trình mà chỉ có biến x, y không thôi, không có con số nào, bạn làm sao giải?

5 Likes

Bạn gán giá trị cho nó trc khi in là đc
Ví dụ :slight_smile:

let a=" Print anything you want "
console.log(a)
1 Like

Bổ sung thêm hình, không hình khó nói lắm.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?