Công nghệ Quản lý và phân vùng bộ nhớ


(Vinh Nguyễn) #1

Hi mn, cho mình hỏi là tên các công nghệ quản lý và phân vùng bộ nhớ. Mình có tìm trên mạng nhưng không có. Mong mn giúp đỡ, mình cảm ơn.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?