Công cụ phần mềm excel

cho em hỏi làm sao trong 1 ô excel lại vừa có thể căn giữa trên vừa căn dưới lề trái với 2 cụm chữ em khoanh trong hình ạ?

Bạn nhìn trông thế thôi nhưng chỗ đó có thể là 2 cells đó bạn. Ô trên không có border dưới, ô dưới không có border trên.

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?