Concurrency – Chen chúc nhau, ai sẽ là người được ưu tiên

Dịp nghỉ lễ vừa rồi chắc hẳn ai cũng cảm nhận được thế nào là đặc sản tắc đường ở trung tâm các thành phố lớn. Nhân dịp thấy mọi người chen nhau vui như vậy mình xin lấy nó làm ví dụ cho loạt bài sắp tới này của mình về lập trình bất đồng bộ cũng như xử lý đồng thời trong kiến trúc phần mềm.

Đối với bài viết này là sự mở đầu cho loạt bài viết trên mình giới thiệu cho mọi người một cái nhìn tổng quát cùng với định nghĩa về Concurrency .

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?