Con trỏ this trong JS

hi

ai giúp giúp t với, t thắc mắc, t code theo trang chủ thì in ra false, khác với comment trong nội dung trang chủ ( in ra True)

thanks so much!

this ở trên là thuộc về index.js
Không phải globalThis

5 Likes

mình chạy trên môi trường node 12.6.1 mà

this thuộc về file index.js là sao á Bạn?

Mình chạy trên máy vẫn đúng mà nhỉ :thinking:

mình ko hiểu IDE REPL chắc nó sai.
https://repl.it/join/dqmahigt-congminhofficia

3 Likes

Tìm ra rồi, vì một lí do nào đó mà phải thêm thuộc tính global vào mới chạy được trên REPL, bình thường không cần vẫn chạy được.

4 Likes


cho mình hỏi 1 chút, mình cũng gõ node test trong terminal giống Bạn , sao nó báo lỗi nhỉ

Bạn đang để file test.js vào trong thư mục Components nhưng powershell hiện tại đang truy cập thư mục demoProject nên khi gõ node test thì nó không tìm thấy file test.js thành ra bị lỗi. Muốn fix thì chỉ cần gõ cd Components rồi gõ node test là xong, phận đuôi .js không cần phải gõ

3 Likes


ảnh 1 là mình gõ những gì liên quan trong NODE JS máy tính, còn ảnh 2 mình gõ trên https://repl.it/join/dqmahigt-congminhofficia

ảnh 1 mình thắc mắc: khi " this.toString()" xuất ra “đối tượng object”, bạn hiểu đối tượng object là như nào ko ạ?

chắc phiên bản này có vấn đề, vì mình đọc trên trang chủ thì khi this ở trong hàm, mặc định nó sẽ là đối tượng toàn cục

Cái này là kiến thức cơ bản rồi :slightly_smiling_face:

12 posts were split to a new topic: Code trong khai báo class nghĩa là thế nào?

bạn biết bạn có thể nói luôn dc chứ ạ, để mình biết quan điểm của bạn, trong khi bạn lại dẫn link, cái mình cần hỏi nó lại ẩn trong rất nhiều thứ ở link này.

Cái link đó chứa thông tin về đối tượng Object trong Javascript đấy. Mà khoan, Object là đối tượng mà nhỉ, sao gọi là đối tượng Object được :thinking: ? Khi dịch ra tiếng Việt thì không nên ghi là đối tượng Object mà nên ghi đối tượng thuộc kiểu dữ liệu Object để không bị lộn.

Ngoài ra, quan điểm gì? Bạn hỏi đối tượng Object là gì thì mình trả lời thế thôi. Đọc trang chính chủ vẫn là uy tín nhất.

1 Like

Tức là tất cả những biến, function được declare trong file index.js nó đều cùng thuộc một scope là scope của file index.js.

Có thể hiểu như này, khi bạn dùng node để run file index.js thì nó sẽ tạo một object tạm gọi là index, khi khai báo biến a bằng 0 trong file index.js tương đương với bạn gõ đoạn lệnh này trên node cli.

> index.a = 0;

Và đoạn declare function có thể coi như này:

> index.f1 = function () { return this };

image

image

4 Likes

Giờ mình mới biết :sweat_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?