Codeblocks không debug được

codeblocks

(HanaIroha) #1

Không hiểu sao code blocks của em không debug được :confused: nó cứ hiện như vậy mãi! Chương trình vừa rồi em tự debug ra giấy mà sai quá :’(

Set variable: PATH=.;C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin;C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW;C:\Windows\System32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\dotnet
Starting debugger: C:\MinGW\bin\gdb.exe -nx -fullname -quiet  -args E:/PROJEC~1/52/bin/Debug/52.exe
failed

Các tiền bối chỉ điểm giúp em phần sai của vòng while này được không ạ?
(HanaIroha) #2

uppppp :(( hôm nay em vẫn chưa sửa được


(‏) #3

Install VS community 2017 đi :V :V

còn ko install được thì phải chịu khó: Hướng dẫn cài đặt MSYS2 MinGW và cấu hình debugger cho Codeblock :V :V


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?