CodeBlock không thể chạy debug

Cho mình hỏi là tại sao khi đặt breakpoint rồi nhấn những phím f khác nó chỉ hiện lên dòng failed ở phần debugger chứ không chạy tiếp vậy ?

Thay vì dùng phím chức năng thì bạn đã thử dùng các nút trên thanh công cụ chưa.
image

3 Likes

Mình cũng đã thử với các nút đó nhưng kết quả vẫn vậy.

Bạn thử right click vào tên project, chọn clean, yes rồi thử debug lại.

1 Like

Vẫn không được bạn ơi :((.

Mình thấy hình đàu tiên bạn đặt breakpoint ko tại 1 line of code, thì mình có 2 cases:
1/ bạn đặt vào 1 dòng code rồi chạy thì sao?
2/ Xoá breakpoint có chạy được ko?

3 Likes

Nó vẫn có lỗi như hình luôn bạn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?