Code tạo thời khóa biểu đơn giản PHP & MySQL

Code tạo thời khóa biểu đơn giản bao gồm login admin, sửa thời khóa biểu. code gọn nhẹ, dễ sử dụng, giao diện admin đơn giản
ode được tạo ra nhằm giúp các bạn có thể tự lập cho mình 1 thời khóa biểu đơn giản, gọn, nhẹ và dễ sử dụng
các tiết được ngăn cách bằng việc xuống dòng

Link tải miễn phí: https://sharecode.vn/source-code/code-tao-thoi-khoa-bieu-don-gian-23567.htm
Hướng dẫn cài đặt:
chỉnh sửa cấu hình web ở admin/config.php
tài khoản admin tại admin/login.php
code này viết trên php 7.0, mã nguồn pdo
tk mặc định: admin
mk mặc định: 123456

Không liên quan nhưng dưới :point_down: là TKB của mình (chỉ cần vài mẹo python + excel :slight_smile:)

4 Likes

Đưa Python vô làm gì cho rắc rối vậy?

1 Like

À là do thời khóa biểu trên trang web của trường nó không có tên môn.

Chỉ có mã lớp học và mã lớp kèm thôi. Muốn xem học môn gì lại phải mò lên coi xem mã lớp đó là môn nào. Cái này chắc bòy ca cũng biết :laughing:.

Nên python chỉ là để tìm tên môn tương ứng thôi. Còn lại chủ yếu là excel. :slight_smile:

2 Likes

Học thêm Excel cho xịn sò tí đi (ít nhất bài toán trên có hàm VLOOKUP và HLOOKUP để giải quyết). Chừng nào bí thì mới học SQL để giải quyết mối quan hệ như đó.

Việc mang Python vào không khác mấy bác nông dân muốn có cái cày bằng việc đi nhặt hạt cây về trồng cây, đợi 15-20 năm cây lớn, đốn cây rồi mới đẽo cày.

3 Likes

Vì em không giỏi code, nên là…


xài đồ người ta làm cho gọn

2 Likes

Cảm ơn anh. :slight_smile:

Do trước em cũng thử tìm mà k có từ khóa.

Excel làm sao lấy đc data từ web site trường nhỉ. Chả lẽ lại phải đăng nhập rồi copy paste vào excel sau đó mới chạy lệnh excel ?

2 Likes

Những góp ý hay của các pro. Mỗi người có 1 cách hiểu và code riêng. thank’s

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?