Code Java Web JSP Servlet quản lý nhân sự và tiền lương miễn phí

[Miễn Phí] Source code Java Web JSP Servlet Quản Lý Nhân Sự Và Tiền Lương

Công cụ sử dụng:
+Netbean IDE 8,2
+Apache Tomcat Server
+Mysql
+Sql Server
Những chức năng chính :
+Đăng ký, đăng nhập,đăng xuất
+Phân quyền
+Quản lý cộng tác viên,partime
+Quản lý nhân viên chính thức
+Quản lý Anniversary nhân viên
+Quản lý Lương
+Quản lý Sinh Nhật
+Quản lý ngày nghỉ
Phù hợp cho các bạn học tập về java web jsp serlvet , phát triển thêm nếu bạn muốn

Hình ảnh:

Link tải: https://sharecode.vn/source-code/[mien-phi]-source-code-java-web-jsp-servlet-quan-ly-nhan-su-va-tien-luong-21413.htm

Hướng dẫn cài đặt:
+import database payroll vào Mysql Workbench
+import database HR vào sql server(Vào sql server chuột phải Databases chọn Import Data-tier Application… -->Chọn HR.bacpac
+import project vào netbean
+import các thư viện jstl-1.2.jar,com.mysql.jdbc_5.1.5.jar,sqljdbc42.jar vào project(Chuột phải project chọn Properties --> Libraries )
+Mở hướng dẫn linked server mutyldatabase.txt ,mình có hướng dẫn cách kết nối ,truy vấn mysql từ sql server
+cấu hình lại kết nối jdbc

Hoàn toàn free nhé các bạn. Các bạn sinh viên có thể tải về làm đồ án ứng dụng thực thế…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?