Code::Blocks không nhận file .h

Cùng 1 vấn đề nên cho em hỏi luôn với ạ.
Em có " lỡ " mở 1 file .h bằng text và giờ toàn bộ các files .h khác đều chuyển về định dạng file text thì giờ em làm sao để chuyển lại ạ. Code::blocks của em k nhận được thư viện nếu không chuyển lại ạ. Em cám ơn

1 Like

“Thông minh” nhỉ, cái Code::Block ấy.
Sao bạn biết Code::Block không nhận?

2 Likes

do sau khi bị như vậy thì codeblocks không thể chạy, trong khi trước đó chạy bình thường. Báo không có thư viện. Nên em đoán nó không nhận được thư viện.

bạn vào phần View ở trên, tìm chọn File name extensions, tìm file nào có đuôi bị .h.h thì sửa lại thành .h
lý do bạn bị như vậy có thể là do bạn đã đổi tên cái file _mingw.h, chứ không liên quan gì tới notepad cả

5 Likes
  1. Có 1 file đuôi .h kia là em thử xem có chuyển về định dạng ban đầu của nó được không, nhưng vẫn không được.
  2. Trong window không có định dạng để mở file .h, khi lần đầu mở nó hỏi em chọn 1 file tương tự để mở (em chọn dạng text), rồi windows tự động xác định các file .h khác cũng mở theo dạng text. Giờ em muốn cho nó trở về lại không xác định thì làm thế nào ạ

Đúng như @trankhoa001 chỉ bạn đấy.
Tập tin có tên là _mingw.h mà bạn nhìn thấy đấy. Thực sự, tên đầy đủ là _mingw.h.h.
Vì sao à? Bạn có thắc mắc tại sao mấy tập tin kia cũng có đuôi là .h mà không thấy hiện?
Vì nó đã ẩn hết tất cả các .h ở cuối rồi. Còn _mingw.h.h vì cũng bị ẩn luôn .h nên chỉ còn _mingw.h.
Đó là lý do mình chọn hiện tất cả đuôi mở rộng của các tập tin đã biết.

Nên làm theo hướng dẫn đi.
Mở bằng gì thì chẳng liên quan đến Code::Block cả.

Lời cuối: Hết lời với bạn rồi đấy.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?