Code bị lỗi Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerText')

em không biết em sai chỗ nào ạ ? mong được chỉ dạy

<div class="wraper">
 <header>NHỮNG CON MÈO TÀO LAO !</header>
 <div class="clock">
  <h1>what time</h1>
  <span id="clocks"></span>
 </div>
 <script>
  var showtimes = function () {
   var clock = document.getElementById("clocks");
   var times = new Date();
   var gio = times.getHours;
   var phut = times.getMinutes;
   var giay = times.getSeconds;
   var clockTime = gio + ":" + phut + ":" + giay;
   clock.innerText = clockTime;
  };
 </script>
</div>

Có vẻ bạn đi hơi nhanh, nên đọc kĩ lại tài liệu từ cơ bản trước đã. Chú ý phần nhắc về các loại dữ liệu trong JS và 1 số phương thức liên quan đến thao tác với DOM

3 Likes

bạn có thể chỉ ra điểm sai của mình đc ko ạ ? mình cảm ơn

mình đang muốn đến một nơi nào đo, mình đã rẽ trái rồi rẽ phải rồi rez phải, nhưng sao không tới nới
bạn có biết mình sai ở đâu không?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?