Có thể viết chương trình không thể bị hack?

Viết một chương trình in “Hello world” trên console bằng ngôn ngữ tùy ý mà không thể bị hack (thay đổi nội dung hoạt động chương trình) có thể được không ạ :smile:.

2 Likes

Không có chương trình gì không thể bị hack. Vấn đề chỉ là thời gian và phương pháp.

1 Like

Quăng app cho user thì như là quăng cho họ 1 cái hòm bị khóa nhưng user nào cũng có chìa khóa :joy: chìa khóa đó chính là cái máy tính của user.

Nên bạn muốn bảo vệ app của mình tuyệt đối thì chỉ có cách chạy app trên server, bán theo hướng dịch vụ, client mình cho free luôn :smile:

Thực tế cũng có vài phương án bảo vệ kiểu làm rối code này nọ nhưng nghe trừng k ăn thua :joy:

Không có hệ thống nào an toàn tuyệt đối

Được!, bạn copy chương trình đó ra một chiếc USB bình thường sau đó giấu thật kĩ đi thì hacker giỏi nhất thế giới cũng không làm gì được bạn. :joy:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?