Có thể mô phỏng lại giọng nói một người không?


(inoshu) #1

Cho em hỏi có thể mô phỏng lại giọng một người khác đc không ạ , em xem anime nhiều nhiều giọng cute quá nên thích ạ :smile: , em cầu mong ko động vào phonic :rofl:


(Lính Mới) #2

Cho em hỏi ngu phát :V Phonic là gì :slight_smile:


(Trần Hoàn) #3

Không biết có liên quan đến chủ đề không…


(inoshu) #4

dạ nó kiểu ngữ âm , khi mình phát âm nó biết được nó là từ nào


(inoshu) #5

ý em là muốn mô phỏng lại sang việt ạ :rofl:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?