Có thể lấy lại dữ liệu ổ cứng khi đã format hoặc shift delete?

Em search thử thì thấy có khá nhiều phần mềm được giới thiệu là có thể lấy lại được, có thật sự là vậy ko ạ. vì trước có lần em cũng lỡ tay và muốn lấy lại nhưng ko dc, làm sao mà khi đã format hoặc xoá vĩnh viễn lại có thể lấy lại dc nhỉ mn?

1 Like

HDD thì được, càng sớm càng tốt.
Nếu đã format thì cần phải quét kĩ hơn để lấy các file có cấu trúc như Office.

2 Likes

SSD thì ko thể à b, tại sao HDD lại đc nhỉ, dữ liệu đã xoá vv hoặc format tưởng nó đã biến mất hoàn toàn rồi chứ nhỉ @@

2 Likes

Mình đánh giá đây là một câu hỏi fake. Hãy “What happens to deleted files on a hard drive?” trước khi hỏi gì thêm. Diễn đàn nên dùng để thảo luận để đào sâu hơn một vấn đề, không nên là nơi khởi đầu một cái bằng cách thúc đẩy người khác khởi đầu còn mình thì đứng vỗ tay :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?