Có thể chuyển IP tĩnh từ máy này sang máy khác không?

Cho mình hỏi có thể nào chuyển IP tĩnh từ máy này sang máy khác để sử đụng được không nhỉ? Mình đang học về mạng, chưa thuê IP tĩnh bao giờ nên cũng chưa rõ lắm

IP tĩnh cấp cho router tổng mà bạn :smiley:

2 Likes

Câu hỏi theo mình là vội vàng, hấp tấp, chưa học bò đã lo học chạy,… nói cách khác là vô cùng ngớ ngẩn.

IP của bạn đề cập là IP nào? Mình thì bật máy lên thiết lập cho máy là có IP tĩnh rồi :smiley:

Đừng mặc định người khác hiểu về ca của bạn, hãy mô tả nó, và tóm tắt sơ qua kiến thức của bạn cỡ mức nào (vì “đang học về mạng” <= tối nghĩa; ví dụ: tôi đang có mức độ CCNA hoặc học 30 tiết về blah blah hoặc tui đã biết Ô oét Ai, nắm “Anh Phải S*x Toy Nàng Đậu Phộng”, cấu hình được VLAN,… ). Mặc dù mình có kinh nghiệm để hiểu bạn đang muốn nói gì, nhưng không dại mà trả lời đâu, ăn chửi nữa hổng chừng.

Bạn cần phải có kiến thức đến mức nào và phải hỏi một câu hỏi hợp lý hơn, để có thể tìm được câu trả lời phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của bạn.

Còn nếu hiện tại thì mình đơn giản trả lời là: bạn đặt IP tĩnh cho máy bạn muốn chuyển tới B, và xóa ở máy chuyển đi A là xong. Mình dám nói rằng câu trả lời này là phù hợp với câu hỏi, được mọi người đồng ý, nhưng không đáp ứng nhu cầu của bạn. Cái này là do câu hỏi thiếu thông tin, đừng có đổ lỗi cho thằng trả lời ngu nhé :smiley:

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?