Cơ sở dữ liệu redis kết nối chậm khi khai báo host là domain thay vì ip

Xin chào mọi người. Hiện mình đang có một vấn đề nho nhỏ với redis như sau.
Trước tiên thì redis là một cơ sở dữ liệu dạng key- value. Lưu trữ dữ liệu trên ram và chủ yếu được sử dụng để cache dữ liệu cho hệ thống nhằm tăng tốc độ hệ thống. mình có sử dụng redis để cache một số dữ liệu nho nhỏ trên web của mình. Mình test trên môi trường localhost chạy window và sử dụng laragon để tạo server local (web mình viết bằng PHP).
Khi mình cấu hình host kết nối tới redis là domain: localhost. Tốc độ kết nối và lấy dữ liệu ra khoảng hơn 1s (chậm kinh). Còn nếu mình cấu hình là IP: 127.0.0.1 thì tốc độ kết nối xuống còn khoảng ~0.003s . Ban đầu mình đã nghĩ do service phân giải tên miền của mình có vấn đề. Mình đã test thử ping tới localhost thì thấy mọi thứ vẫn ổn. Mình không thể nào tìm ra nguyên nhân tại sao khi kết nối qua domain thì lại chậm kinh khủng như vậy.
Không biết bác nào ở đây đã gặp trường hợp này chưa. Mình mong được giải đáp thắc mắc.

On windows always use 127.0.0.1 instead of localhost.
In recent versions of windows resolution of name localhost is handled within DNS itself (it is a “feature” to help incorporate IPv6) and this dns query always take 1 sec.

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?