Có phải ASP.NET core sẽ thay thế ASP.NET?

Chuyện là e đang nghien cứu .NET, đã làm 1 cái dồ án MVC 4(nắm duoc cơ bản rồi). Nhưng không biết tiep tục tìm hiểu MVC 5 theo hướng ASP.NET hay chuyển sang .net core nữa. Đang phân vân lên tutorial Microsoft nó cũng đá sang .net core . Anh(chị) nào nghien cứu hay làm về .NET cho em xin ý kiến ? Không biết dự án mới chuyển sang .net core hay tiep tuc mvc 5?

Với lại giữa asp.netasp.net core có khác nhau nhiều không trong syntax, config,…

New applications should be built on .NET Core. .NET Core is where future investments in .NET will happen. Existing applications are safe to remain on .NET Framework which will be supported. Existing applications that want to take advantage of the new features in .NET should consider moving to .NET Core. As we plan into the future, we will be bringing in even more capabilities to the platform.

ASP.NET core gần như chắc kèo :v, hiệu năng tốt hơn, đã thế còn chạy trên đc nhân linux (chi phí từ đó giảm xuống)
cú pháp thì không khác nhau đâu, nếu có thì chắc mình ko biết :smile: đều dựa trên C# Standard cả, thư viện thì bên net core cấu trúc tốt hơn (vì mình cần gì thì mình thêm còn ASP.NET thì nó quăng cả vô mồm, trừ nuget nhé) nhưng Net core vì mới đẻ nên nó ít thư viện hơn, ít nuget hỗ trợ hơn
Chưa kể ASP.NET core hỗ trợ cấu trúc dự án kiểu lược (tựa tựa WPF), mà cái này tùy cách cấu trúc và sở thích của các bạn.
.NET Framework (có chứa ASP.NET) sẽ dừng việc phát triển các phiên bản cao hơn 4.8. Còn .Net Core thì cứ dài dài :slight_smile:

1 Like

Đó chỉ là vấn đề sớm muộn. Chỉ chờ cho NET. Core nó dậy thì thành công là sẽ truyền ngôi thôi. :smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?