Có nên học khoa quản trị kinh doanh (chất lượng cao) của Học viện ngân hàng không?

university

(Nguyễn Hồng Nhung) #1

Anh chị ơi. Các bạn ơi. Cho e hỏi có nên học khoa quản trị kinh doanh ( chất lượng cao) của học viện ngân hàng k ạ.


(Đoàn Trọng Hiếu 😂) #2

Nên học :sunglasses:


(Nguyễn Hồng Nhung) #3

Học phí bao nhiêu thế ạ.


(Đoàn Trọng Hiếu 😂) #4

mình không biết bạn ơi :sunglasses:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?