Có IDE nào hỗ trợ code giao diện Java Swing bằng file xml không?

Cho em hỏi là có IDE nào hỗ trợ code giao diện Java Swing bằng file xml không nhỉ? Em thử dùng eclipse, IntelliJ Idea thì chỉ hỗ trợ theo kiểu kéo thả giao diện, chứ không code vào file xml (như android studio).

netbean ftw
https://netbeans.apache.org/kb/docs/java/quickstart-gui.html

1 Like

Bản chất XML hỗ trợ được là có 1 hệ thống xây dựng (builder) dựa vào các giá trị xml theo từng thuộc tính của lớp.
Nói cho gọn thì bạn có thể tự tạo một hệ thống xây dựng như vậy, đọc từ tập tin xml và tạo các lớp theo các giá trị bạn cần, không cần dùng đến kéo thả.

Nhưng nếu ý của bạn là nó vừa hỗ trợ kéo thả và những dữ liệu đó sẽ có thể chỉnh sửa ở dạng xml thì mình không chắc có hỗ trợ cho Java Swing.
Nhưng bạn nên biết: trong Java còn có JavaFX (FXML), đúng như những gì bạn cần.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?