Cơ chế hoạt động của attribute onerror trong thẻ img

Dạ cho em hỏi 1 tấm ảnh trong src được load và hiển thị trên browser thì nó trải qua những quá trình nào? Ảnh này nó có lưu lại trong trình duyệt không (có thể là cache, temp, …) Làm sao trình duyệt biết ảnh đã load thành công hay không để trigger attribute onerror?

<html>
<body>
<img src="https://abc.com/imageURL.gif" onerror="myFunction()">
<script>
function myFunction() {
  alert('Lỗiiiiiiiiiii');
}
</script>
</body>
</html>

Em gặp trường hợp ảnh lỗi rõ ràng mà onerror vẫn không chạy.

Em cảm ơn nhiều.

1 Like

nếu mà request nó trả về status code 40x hay 50x (thường là 404 hay 500) thì nó sẽ chạy vô onerror.

6 Likes

Giờ mình mới biết là có thuộc tính onerror của thẻ img đấy. Hay phết.

Ngoài ra thẻ img còn rất nhiều cách sử dụng khác nữa. Đạt có thể tham khảo thêm ở đây nhé:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?