Có cách nào proxy toàn bộ request của browser không

cho mình hỏi có cách nào, hoặc kĩ thuật nào giúp mình intercept được toàn bộ request trên 1 trang web , bằng js ko nhỉ, vd thế này cho dễ hình dung, kiểu như 1 cái tường lửa trên máy pc ấy, tức là request đi vào và đi ra khỏi pc thì phải đi qua tường lửa trước,thì mình cũng muốn tạo 1 cái proxy , bằng js , để bắt tất cả request trước khi gọi ra ngoài thì phải đi qua cái proxy đó

à mình đưa ra yêu cầu đó nghe có vẻ khá vô lý, vì có bạn sẽ nói muốn kiểm soát request gọi đi, thì lúc viết code tạo 1 hàm giúp tạo request, rồi cho tất cả dùng chung hàm đó là đc, nhưng ở đây mình đang làm 1 web kiểu proxyweb ấy (https://www.proxysite.com/), tức là mình sẽ cho người khác nhập url website bất kì vào, rồi mình giúp họ truy cập web đó thông qua server của mình, nên vấn đề mình gặp phải là trang web của họ nó chạy ngầm nhiều request khác, mình phải bẻ hướng đc các request đó về server mình để proxy

4 Likes

Hình như cậu có thể thay đổi proxy của browser bằng js thì phải. Dù tớ chưa test, cơ mà có nhiều plugin giúp thay đổi proxy khi truy cập, nên tớ nghĩ nó khả thi.

Dưới đây là 1 ví dụ:

Cậu thử tìm theo hướng đó xem?

5 Likes

cái này là sài api của browser, mà cái api này nó ko cho sài inline js script

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?