Có cách nào làm hiệu ứng viết tay trong WPF?

Như tiêu đề, mong mọi người hướng dẫn / cho keywords về cách làm hiệu ứng viết tay trên wpf ạ (em làm cho cả hán tự và abc luôn ạ)
Em xin cảm ơn!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?