Có cách nào đọc dữ liệu file dưới dạng mã nhị phân trong php hoặc javascript không?

Chào mọi người, cho em hỏi có cách nào đọc dữ liệu file dưới dạng mã nhị phân (101011…) trong php hoặc javascript không.

bạn gửi file mẫu và mong muốn kết quả nhận được khi đọc file đó lên đây?
ví dụ file.abc, kết quả đọc được chuỗi có giá trị là “daynhauhoc” chẳn hạn

2 Likes

file: https://drive.google.com/file/d/1HuA62eqkJH-4C1aat8Vvultcxahu6Jzg/view?usp=sharing
kết quả nhận được: dữ liệu file trên dưới mã nhị phân: 010101…

đọc file là nhị phân rồi. bạn muốn làm gì với mớ nhị phân trên thì phải xài bitwise operators

3 Likes

ý mình là muốn chuyển kiểu dữ liệu đó ra thành text 010100…

  1. Tất nhiên là PHP đọc được tập tin, nó mà không đọc được thì ai mà dùng nữa. https://www.php.net/manual/en/function.fread.php các tham số đầu vào sẽ quyết định tập tin đọc dạng gì.
  2. Javascript cũng đọc được, nhưng dạng thụ động (không tự ý truy xuất tập tin bất kì). Sau khi người dùng chọn hoặc kéo-thả tập tin vào thì có thể đọc tập tin bằng FileReader. Chú ý đến phương thức tên readAsArrayBufferreadAsBinaryString.

Hầu hết dữ liệu đọc được đều ở dạng chuỗi Thập lục phân (Hex) hoặc mảng số (thập phân), việc tiếp theo là chuyển các giá trị đó về nhị phân.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?